Allotjament Web

Allotjar un web significa reservar un espai físic en una màquina remota, la qual està connectada a internet les 24h del dia per poder servir les pàgines davant la petició d’un usuari a internet.

Aquest punt és important, ja que depenent del tipus d’allotjament adquirit, el projecte web es pot realitzar d’una determinada forma o d’una altra.

Oferim diverses opcions d’Allotjament Web professional, adaptant-nos a la millor solució per a cada client.

Recomanem la solució estàndard.

Paquet Web Standard

Gestionem i mantenim la seguretat del seu web i assegurem l'alta disponibilitat d'aquest.

Microsoft Certified Application Developer